Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 17/11/2017, 10:00
Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/11/2017 | MN

Lớp tập huấn được tổ chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông vào ngày 16/11/2017.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 gnbv.jpg

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu các văn bản về triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu các văn bản (của Trung ương và địa phương) về triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 như Quyết định 1722/QĐ-TTG ngày 02/9/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Thông tư 06/2017/TT/BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020. Cung cấp thông tin liên quan đến công tác giảm nghèo về thông tin: chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững. Trang bị những kỹ năng cơ bản về cách tiếp cận, khai thác thông tin, viết tin, bài phát thanh cho đội ngũ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở.

Việc tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền công tác giảm nghèo cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tin trên địa bàn tỉnh về giảm nghèo bền vững. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các hội đoàn thể và của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu rõ về phương pháp đo lường nghèo đa chiều, chuẩn nghèo, cận nghèo; cách thức xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chính sách hỗ trợ về thông tin đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020.

Theo kết quả điều tra (thời điểm 15/12/2016): Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 12.418 hộ (chiếm 4,18% so với tổng số hộ gia đình toàn tỉnh), trong đó: Số hộ nghèo là 6.184 hộ (chiếm 2,08%), số hộ cận nghèo là 6.237 hộ (chiếm 2,10%).

MN

Lượt người xem:  Views:   55
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động