Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 11/07/2018, 09:00
Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2021 về lĩnh vực công nghệ thông tin
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/07/2018 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

     Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2021 về lĩnh vực công nghệ thông tin (gọi tắt là Nhóm Công tác) được thành lập tại Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi được thành lập, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Nhóm Công tác tại Quyết định số 977/QĐ-NCTPTCNTT ngày 10/4/2018; Thành lập Tổ giúp việc cho Nhóm công tác tại Quyết định số 976/QĐ-NCTPTCNTT ngày 10/4/2018 gồm có 15 thành viên từ các đơn vị chuyên môn.

     Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2018, Nhóm Công tác đã thực hiện một số nội dung như: phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Nhóm phát triển đô thị thông minh của ĐHQG tại Trường ĐHBK TP.Hồ Chí Minh về 02 nội dung đó là Xây dựng đề án và khung kiến trúc đô thị thông minh và Xây dựng cơ sở dữ liệu cho trung tâm giám sát điều hành tập trung. Đồng thời, Nhóm Công tác đã mời đại diện Tổng công ty Viettel giới thiệu với Ban Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã về mô hình, giải pháp cho việc thực hiện Xây dựng thành phố thông minh và Trung tâm điều hành thông tin kinh tế - xã hội. Ngoài ra, cũng mời thêm một số đơn vị có năng lực để giới thiệu, tư vấn giải pháp như Công ty TNHH MTV Thế giới công nghệ HDKing, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Việt chuyên SG.

cn.jpg

Ảnh minh họa

     Cùng với việc tham khảo một số đơn vị tư vấn và Nhóm công tác về đô thị thông minh của ĐHQG TP.Hồ Chí Minh để tham mưu xây dựng Đề án đô thị thông minh và Khung Kiến trúc Thành phố thông minh, Nhóm Công tác đã tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng thành phố thông minh và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tại 02 tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh.

     Để sớm  tham mưu đề án xây dựng chính quyền/thành phố 4.0, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch khảo sát một số cơ sở dữ liệu hiện có dự kiến thực hiện giám sát tập trung tại Trung tâm giám sát điều hành KTXH giai đoạn 1 và đang tập hợp dữ liệu phân tích để xây dựng đề án trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

     Với kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, Nhóm Công tác cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như: Tăng cường công tác tuyên truyền về: công tác Cải cách hành chính; ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Triển khai mạng diện rộng (WAN) từ tỉnh xuống tới xã để đảm bảo an toàn thông tin và triển khai các ứng dụng CNTT, nhất là các ứng dụng phục vụ CCHC của tỉnh; Trình UBND kế hoạch xây dựng đề án đô thị thông minh cho tỉnh Tây Ninh, xây dựng khung kiến trúc đô thị thông minh, kế hoạch triển khai khung kiến trúc Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng CQĐT mở sau khi làm việc với các đơn vị tư vấn; Trình UBND tỉnh đề án xây dựng Trung tâm GSĐH KTXH (giai đoạn 1). Trình cơ chế và giải pháp sớm đưa trung tâm GSĐH KTXH (giai đoạn 1) vào hoạt động từ Quý IV/2018.

PCNTT

Lượt người xem:  Views:   30
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động