Thông tin hoạt động
Thứ 4, Ngày 12/09/2018, 15:00
Chấn chỉnh việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/09/2018 | Kiều Oanh
Trên cở sở kiểm tra số liệu Hệ thống một cửa điện tử tập trung tỉnh và tình hình thực tế việc tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2018. Qua đó có sự chênh lệch giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Các số liệu này không phản ánh đúng thực tế số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Nguyên nhân chính ở đây là việc đa số cán bộ, công chức, viên chức chỉ thực hiện trên văn bản giấy không kết thúc thao tác trên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tỉnh.

Vì vậy, để hoạt động tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đi vào thực hiện đúng nhu cầu Chính phủ đề ra, đáp ứng việc xác định chính xác Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống Một cửa tập trung của tỉnh theo địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn. Các số liệu báo cáo việc tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị, địa phương phải được kết xuất từ Hệ thống Một cửa tập trung của tỉnh. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn các đơn vị và phản ánh đúng tình hình thực tế. Giao Văn phòng UBND tỉnh căn cứ số liệu trên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung để chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện/thành phố (Các báo cáo giải trình về số liệu tiếp nhận và trả kết quả ngoài Hệ thống Một cửa tập trung sẽ không được giải quyết).

Kiều Oanh

Lượt người xem:  Views:   147
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động