Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 02/05/2019, 09:00
Phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/05/2019
Nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, ngày 28/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 850/KH-UBND phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề "Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đạo đức và văn hóa công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả", kế hoạch phấn đấu hoàn thành mục tiêu chính là xây dựng các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ tốt cho Nhân dân; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ Nhân dân.

Theo kế hoạch, thi đua được triển khai thực hiện thắng lợi Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019; Kế hoạch số 533/KH-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Thi đua cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Thi đua nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; Thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Phong trào thi đua được triển khai, thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2019. UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phát động thi đua theo thẩm quyền để triển khai và tổ chức thực hiện; Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua tại các đơn vị, địa phương; thẩm định, trình UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.


Lượt người xem:  Views:   78
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động