Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 21/06/2019, 10:00
Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/06/2019
Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1290/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh).

Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh do ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực; Ông Vương Văn Trợ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và ông Đoàn Minh Long, Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh là đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh có nhiệm vụ ban hành Kế hoạch triển khai Đề 896 của địa phương nhằm thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt hiệu quả;  Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện kết nối, chia sẽ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại địa phương; Phối hợp các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, từng hộ gia đình, từng người dân.

Thành viên Ban Chỉ đạo 896 tỉnh hoạt động kiêm nhiệm, được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và được cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan tới việc triển khai thực hiện Đề án 896. Công an tỉnh là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các thành viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Thanh Bình

Lượt người xem:  Views:   674
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động