Thông tin hoạt động
Thứ 6, Ngày 30/08/2019, 09:00
UBND tỉnh chỉ đạo việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/08/2019
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, các sở, ban ngành tỉnh phải tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ và điện tử giải quyết TTHC thực hiện tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã). Tuy nhiên, hiện nay bên cạnh một số sở, ban ngành tỉnh làm tốt thì vẫn còn nhiều cơ quan làm thiếu, làm chậm và có nhiều sai sót hoặc cập nhật những quy trình, biểu mẫu cũ đã hết hiệu lực thi hành lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh, gây khó khăn cho cấp huyện, cấp xã khi giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các TTHC đúng quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 1853/UBND-TTHCC ngày 28/8/2019, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh thực hiện các nội dung:

Đối với các Sở, Ban ngành tỉnh có tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính tiến hành rà soát lại toàn bộ TTHC ở cả 03 cấp chính quyền do ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố đang còn hiệu lực thi hành. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC của ngành theo quy định của pháp luật thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2019. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành thực hiện tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Căn cứ quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành đã công bố.  Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh phân công cán bộ, công chức cập nhật đầy đủ, đúng nội dung quy trình nội bộ giải quyết TTHC và các biểu mẫu liên quan lên Cổng dịch công và Hệ thống Một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Sau khi hoàn thành, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai quy trình điện tử giải quyết TTHC của ngành tại địa chỉ http://motcua.tayninh.gov.vn.

Xóa các TTHC đã hết hiệu lực thi hành còn lưu trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử. Thời hạn hoàn thành trước 30/10/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì giám sát quá trình cập nhật lại các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Cổng Dịch vụ công và Quy trình điện tử giải quyết TTHC lên Hệ thống Một cửa điện tử. Báo cáo UBND tỉnh đối với từng đơn vị khi hoàn thành việc cập nhật. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc đúng, đủ các TTHC hiện hành trên các hệ thống liên quan. Đảm bảo việc khai thác sử dụng kịp thời của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức. Báo cáo UBND tỉnh các khó khăn vướng mắc và đề xuất biện pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trừ 02 điểm trong tổng số điểm chỉ số CCHC đạt được trong năm 2019 của sở, ban ngành tỉnh khi phát hiện ra sai sót trong quá trình cập nhập quy trình nội bộ, điện tử giải quyết TTHC lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh như: cập nhật thiếu, sai so với quy định của pháp luật hoặc hoặc cập nhật quy trình, biểu mẫu cũ, đã hết hiệu lực. Đồng thời, cộng thêm tối đa 02 điểm vào tổng số điểm chỉ số CCHC đạt được trong năm 2019 cho đơn vị nào có văn bản sớm nhất phát hiện ra các sai sót từ các quy trình nội bộ, điện tử giải quyết TTHC đã được công bố".

Chi tiết nội dung xem Tải về tại đây.

TC

Lượt người xem:  Views:   428
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động