Thông tin hoạt động - Thông tin nội bộ
 
Ngày 05/10/2020, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản cho ông Trịnh Hoài Phong và chức vụ Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông cho bà Nguyễn Thị Kiều Oanh.
 
Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2020.
 
Để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (sau đây viết tắt là Đại hội XI Đảng bộ tỉnh) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII của Đảng), từ đó tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tiến tới tổ chức thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng và sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền về Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức khác nhau phù hợp tình hình tại đơn vị.
 
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn đề nghị đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh căn cứ văn bản số 3487/BTTTT-CBC ngày 10/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp mới thẻ nhà báo cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên thuộc đơn vị đảm bảo theo quy định, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/10/2020.
 
Thời gian qua, trong hoạt động báo chí ở nhiều nơi đã xảy ra tình trạng phóng viên được Giám đốc/Tổng Biên tập hoặc người được giao quyền ký giấy giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để tác nghiệp, đăng tải tin, bài về các vấn đề không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, trái với quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí được pháp luật quy định. Tình trạng trên đã ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên hoạt động đúng pháp luật, gây bức xúc trong dư luận xã hội; ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 
Ngày 03/7/2020, cùng với việc ra mắt Cổng thông tin du lịch Tây Ninh, UBND tỉnh sẽ chính thức khai trương Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Ngày 26/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Ngày 9.6, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp với Điện lực Tây Ninh và các công ty viễn thông trên địa bàn tỉnh để thông qua kế hoạch kiểm tra chi tiết về hạ tầng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Kế hoạch, từ ngày 10/6/2020, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông của các doanh nghiệp sở hữu cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 05/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông đến các địa phương, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.