Thông tin hoạt động
 
Theo số liệu từ Kaspersky, số người dùng bị đánh cắp mật khẩu đã chạm đỉnh từ dưới 600.000 (nửa đầu 2018) lên hơn 940.000 (nửa đầu năm 2019), tăng hơn 60%.
 
Việc triển khai Chính phủ điện tử (CPĐT) là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN), góp phần phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
 
Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế mà HĐND tỉnh đã chỉ ra qua giám sát đồng thời quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2019, đạt mục tiêu Chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra, ngày 25/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành công văn số 1596/UBND-TTHCC đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một nhiệm vụ như sau:
 
Ngày 25/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1606/QĐ-UBND về Thành lập hai Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:
 
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ngày 24/7/2019, UBND tỉnh ban hành công văn số 1577/UBND-NCPC đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số công việc sau đây:
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.
 
Sáng 23.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.
 
Chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC được nhìn nhận có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân, tổ chức. Trách nhiệm giải trình trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị được nâng lên; công tác kiểm soát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC ngày càng chặt chẽ.
 
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, không gian mạng đã mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho xã hội cũng như làm thay đổi nhận thức, hành vi và lối sống của con người; đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức tác động trực tiếp đến chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Qua đó, bảo vệ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng và ứng phó với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, được xác định là nhiệm vụ chiến lược ở nhiều quốc gia trên thế giới.
 
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trên cơ sở kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) do Bộ Nội vụ công bố đồng thời có giải pháp nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2019 và những năm tiếp theo, ngày 22/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 1548/UBND-TTHCC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.