Thông tin hoạt động
 
Quy hoạch này vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16/01/2014. Theo Quy hoạch, chỉ xem xét thành lập mới nhà xuất bản đối với ngành, lĩnh vực và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có nhà xuất bản.
 
Sáng 24/12/2013, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014 và Tổng kết thanh tra diện rộng quản lý thuê bao di động trả trước. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, đại diện các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ; đại diện Thanh tra các Bộ Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường; đại diện A87, C50 Bộ Công an và lãnh đạo 63 Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc.
 
 Ngày 14/6/2012 tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực viễn thông bao gồm: Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 13/4/2012 của Bộ thông tin và Truyền thông về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2012; Thông tư số ...
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Thông tin hoạt động" list.