Ứng Dụng CNTT
Thứ 5, Ngày 24/11/2016, 17:00
Tự đánh giá mức độ ứng dụng CNTT năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/11/2016
Thực hiện Quyết định 2693/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Để có cơ sở đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị rà soát, tự chấm điểm theo các tiêu chí quy định tại Quyết định 2693/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đơn vị thực hiện tự đánh giá theo hướng dẫn kèm mẫu biểu:

- Đối với Sở, ban, ngành thực hiện theo biểu mẫu: Tải về PhulucI_bang diem so nganh.rar

- Đối với huyện, thành phố thực hiện theo biểu mẫu: Tải về PhulucII_bang diem huyen-tp.rar

Lượt người xem:  Views:   309
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ứng Dụng CNTT