Ứng Dụng CNTT
Thứ 4, Ngày 12/04/2017, 08:00
Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/04/2017 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
Nhằm thu thập số liệu thực hiện báo cáo định kỳ về Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông hàng năm. Đồng thời, để có căn cứ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị cung cấp đầy đủ các thông tin theo phụ lục đính kèm.

Do các số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh thành khác trong nước và là cơ sở đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT thích hợp cho những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các số liệu được cung cấp có liên quan. Các số liệu thống kê tính đến thời điểm ngày 31/12/2016.

Sở thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị thu thập và cung cấp số liệu theo các phụ lục đính kèm:

- Cục Thống kê tỉnh báo cáo theo phụ lục II Tải về Tải về II.Cuc Thong Ke.doc;

- Cục Thuế tỉnh báo cáo theo phụ lục III Tải về III.Cuc Thue.doc Tải về ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo theo phụ lục IV Tải về IV. So GDDT.doc;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo theo phụ lục V Tải về V.So KHDT.doc; Tải về

- Sở Nội vụ báo cáo theo phụ lục VI Tải về VI. So Noi vu.doc;

- Sở Tư pháp báo cáo theo phụ lục VII Tải về VII. So Tu Phap.doc;

- Sở Tài chính báo cáo theo phục lục VIII Tải về VIII. So Tai Chinh.doc; Tải về

- Sở Y tế báo cáo theo phụ lục IX  Tải về Tải về IX. So Y te.doc;

- UBND các huyện, thành phố báo cáo theo phụ lục X  Tải về Tải về X. UBND cap huyen.doc;

- Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành còn lại báo cáo theo phụ lục I Tải về I. VP UBND - So Ban Nganh.doc;

Lượt người xem:  Views:   485
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ứng Dụng CNTT