Ứng Dụng CNTT
Thứ 3, Ngày 03/10/2017, 10:00
Khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/10/2017 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh

        Thực hiện Công văn số 709/THH-HTTT ngày 27/9/2017 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương;
          Nhằm khảo sát nhu cầu về các danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước (các mục đích sử dụng chính bao gồm: Tạo bảng tham chiếu phục vụ tìm kiếm; Phục vụ việc phân tách dữ liệu, cấu hình hệ thống; Tạo sự thống nhất về mã hóa dữ liệu kiểu danh mục (enumeration) trong các phần mềm ứng dụng; Giảm kích thước gói tin trao đổi giữa các hệ thống với nhau; Tạo thuận tiện trong việc liên thông, liên kết các hệ thống) phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam.

          Sở Thông tin và Truyền thông gửi Mẫu phiếu khảo sát nhu cầu về khai thác, sử dụng danh mục điện tử dùng chung và và nhu cầu khai thác thông tin, dữ liệu thuộc các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương đề nghị các cơ quan nhà nước trong tỉnh cung cấp thông tin theo Mẫu phiếu khảo sát và gửi về Sở trước ngày 06/10/2017/

             Mẫu Phiếu khảo sát Tải về Phieu khao sat_DMDC.doc

PCNTT

Lượt người xem:  Views:   393
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ứng Dụng CNTT