Ứng Dụng CNTT
Thứ 6, Ngày 11/05/2018, 10:00
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/05/2018 | Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh
       Thực hiện văn bản số 963/BTTTT-CNTT ngày 04/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2018; Công văn số 2316/VP-KGVX ngày 02/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu về mức độ sẳn sàng cho phát triển và ưng dụng CNTT-TT năm 2018; 
       Để có đầy đủ các thông tin chính thức xây dựng Báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tỉnh Tây Ninh năm 2018,  Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát, cụ thể, như sau:
       - Cục Thống kê tỉnh - Tải về Mau 01_Cuc Thong ke.xls;
       - Cục Thuế tỉnh - Tải về Mau 02_Cuc Thue tinh .xls;
       - Văn phòng UBND tỉnh - Tải về Mau 03_Van phong UBND tinh.xls;
       - Sở Giáo dục và Đào tạo - Tải về Mau 04_So GDDT.xlsx;
       - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tải về Mau 05_So Ke hoach va Dau tu.xls;
       - Sở Nội vụ - Tải về Mau 06_So Noi Vu.xls;
       - Sở Tài chính Tải về Mau 07_So Tai chinh.xls;
       - Các Sở, ban, ngành còn lại – Tải về Mau 08_So Ban Nganh.xls;
       - UBND các huyện, thành phố - Tải về Mau 09_Huyen_Thanh pho.xls.
      Do các số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh thành khác trong cả nước và là cơ sở đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT thích hợp cho những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu được cơ quan, đơn vị mình cung cấp. Các số liệu thống kê tính đến thời điểm ngày 31/12/2017.
    Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thu thập và cung cấp số liệu theo các phụ lục đính kèm (tải bản mềm tại địa chỉ http://sotttt.tayninh.gov.vn mục Ứng dụng CNTT – Mẫu báo cáo)  về địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 0276.3813.222 (phòng CNTT); Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn hoặc oanhntk@tayninh.gov.vn trước ngày 25/5/2018.

Lượt người xem:  Views:   713
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ứng Dụng CNTT