Ứng Dụng CNTT
Thứ 6, Ngày 12/07/2019, 16:00
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/07/2019

      Thực hiện văn bản số Công văn số 2024/BTTTT-CNTT ngày 25/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019; Công văn số 3786/VP-VHXH ngày 28/6/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc cung cấp số liệu về mức độ sẳn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019;

      Để có đầy đủ các thông tin chính thức xây dựng Báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tỉnh Tây Ninh năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát, cụ thể, như sau:

       - Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Phụ lục 1 Tải về 1.Van phong UBND tinh.doc

       - Sở Nội vụ – Phụ lục 2 Tải về 2.So Noi vu.doc

       - Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phụ lục 3 Tải về 3.So Ke hoach va Dau tu.doc

       - Sở Tài chính – Phụ lục 4 Tải về 4.So Tai chinh.doc

       - Sở Giáo dục và Đào tạo – Phụ lục 5 Tải về 5.So Giao duc dao tao.doc

       - Các Sở, ban, ngành còn lại – Phụ lục 6 Tải về 6.Cac So Ban Nganh khac.doc

       - UBND các huyện, thành phố  Phụ lục 7 Tải về 7.UBND cac huyen, thanh pho.doc

       - Cục Thống kê tỉnh – Phụ lục 8 Tải về 8.Cuc Thong ke.doc

       - Cục Thuế tỉnh – Phụ lục 9 Tải về 9.Cuc Thue tinh.doc

       - Các trường Cao đẳng – Phụ lục 10  Tải về 10.Cac truong Cao dang.doc

       - Các doanh nghiệp viễn thông – Phụ lục 11  Tải về 11.Cac Doanh nghiep vien thong.doc

      Do các số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh thành khác trong cả nước, đồng thời là cơ sở đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT thích hợp cho những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu được cơ quan, đơn vị mình cung cấp.

      Để kịp thời tổng hợp số liệu và đảm bảo thời gian báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao thực hiện thu thập và cung cấp số liệu theo các phụ lục đính kèm (tải bản mềm tại địa chỉ http://sotttt.tayninh.gov.vn mục Ứng dụng CNTT – Mẫu báo cáo)  và gửi về địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 0276.3813.222 (phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông); Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn trước ngày 18/7/2019.

Lượt người xem:  Views:   641
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ứng Dụng CNTT