Ứng Dụng CNTT
Thứ 4, Ngày 10/06/2020, 09:00
Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT năm 2020.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/06/2020
Để có đầy đủ các thông tin chính thức xây dựng Báo cáo về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tỉnh Tây Ninh năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thu thập và cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát, cụ thể, như sau:

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Phụ lục 1;

- Sở Nội vụ – Phụ lục 2;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phụ lục 3;

- Sở Tài chính – Phụ lục 4;

- Sở Giáo dục và Đào tạo – Phụ lục 5;

- Các Sở, ban, ngành còn lại – Phụ lục 6;

- UBND các huyện, thị, thành phố - Phụ lục 7.

- Cục Thống kê tỉnh – Phụ lục 8;

- Cục Thuế tỉnh – Phụ lục 9;

- Các doanh nghiệp viễn thông – Phụ lục 10.

Do các số liệu ảnh hưởng đến việc đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của tỉnh so với các tỉnh thành khác trong cả nước, đồng thời là cơ sở đề ra các giải pháp ứng dụng CNTT thích hợp cho những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu được cơ quan, đơn vị mình cung cấp. Đồng thời việc cung cấp số liệu là một trong những tiêu chí đánh giá xếp hạng mức độ chính quyền điện tử hằng năm của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị quan tâm cung cấp số liệu đúng thời gian quy định.

Để kịp thời tổng hợp số liệu và đảm bảo thời gian báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao thực hiện thu thập và cung cấp số liệu theo các phụ lục đính kèm ( Tải về TAI LIEU HUONG DAN THU THAP SO LIEU_2020.DOC   Tải về Phieu Khao sat_2020.rar về địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông số 06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 0276.3813.222 (phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông); Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn trước ngày 19/6/2020.


Lượt người xem:  Views:   1775
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ứng Dụng CNTT