Ứng Dụng CNTT
Thứ 5, Ngày 16/07/2020, 10:00
Quy định về Danh mục, Biểu mẫu chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/07/2020
Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 248/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2020 ban hành Danh mục chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 1122/QĐ-BTTTT ngày 06/7/2020 quy định Biểu mẫu chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các Quy định trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ mic.gov.vn (chuyên mục: Văn bản quản lý /Văn bản chỉ đạo điều hành).

Lượt người xem:  Views:   37
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Tin liên quan

Audio

Tin liên quan

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ứng Dụng CNTT