Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh 
Ngày bắt đầu:
19/05/2016  
Ngày kết thúc:
28/05/2016  
Loại văn bản:
Trích yếu:

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh
 
Nội dung:

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính đang được các cấp lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo thực hiện để phục vụ người dan ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, cũng cần có thêm nhiều công cụ giúp lãnh đạo tỉnh, các cơ quan Nhà nước trong tỉnh có thể nắm bắt thêm thông tin, nguyện vọng và có thể giải đáp các thắc mắc của người dân.

Từ đó, hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh được xây dựng và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Để đưa hệ thống vào vận hành, mang lại hiệu quả thiết thực, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Quy chế) .

Để quy chế hoàn thiện hơn và tình khả thi trong việc vận hành, sử dụng hệ thống, Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được ý kiến đóng góp cho nội dung của dự thảo Quy chế (Kèm theo dự thảo Quy chế Gop y DT HDTT.rar) trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/5/2016

Mọi thông tin liên qua, đề nghị các đơn vị liên hệ phòng CNTT (Điện thoại: 066.3813222)​

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý