Văn Bản Dự Thảo
Góp ý Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh 
Ngày bắt đầu:
09/12/2016  
Ngày kết thúc:
17/12/2016  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Góp ý Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh

 
Nội dung:

  Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại văn bản số 5016/VP-VX ngày 09/11/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ban hành Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Kiến trúc CQĐT).

   Để có sự thống nhất trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện Kiến trúc CQĐT, Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được ý kiến đóng góp cho nội dung dự thảo của kiến trúc CQĐT (Kèm theo bản dự thảo Kiến trúc CQĐT Kien truc CQDT Tay Ninh.rar) trước khi hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh.

   Ý kiến đóng góp gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/12/2016 bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử có chữ ký số theo địa chỉ:

Địa chỉ:  06 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, Tây Ninh.

Email: sotttt-pcntt@tayninh.gov.vn; Điện thoại: 066.3813222

 
Danh sách Góp ý