Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Ngày bắt đầu:
04/09/2018  
Ngày kết thúc:
14/09/2018  
Loại văn bản:
Trích yếu:
 
Nội dung:

Hiện nay, hệ thống thông tin một cửa điện tử đã được hiệu chỉnh, nâng cấp để phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Để các ngành, các đơn vị tuân thủ, thực hiện nghiệm việc vận hành, sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử đảm bảo việc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, nghiệp vụ chuyên môn và công tác giám sát tình hình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 14/9/2018. Mọi thông tin liên quan, đề nghị các đơn vị liên hệ phòng CNTT (Điện thoại: 0276.3813222)

 
Danh sách Góp ý