Văn Bản Dự Thảo
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
Ngày bắt đầu:
26/09/2018  
Ngày kết thúc:
05/10/2018  
Loại văn bản:
Trích yếu:

​Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 
Nội dung:

Để thực hiện công tác tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đảm bảo chính xác, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đề nghị UBND các huyện,thành phố và UBND các xã/phường/thị trấn đóng góp ý kiến cho dự thảo (Du thao lay y kien.rar).

Công văn góp ý của các đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất là ngày 05/10/2018. Sau thời gian trên, nếu đơn vị không có văn bản trả lời được xem đồng ý với dự thảo.

Toàn văn Dự thảo Quyết định và công văn góp ý được đăng tải tại mục "LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN DỰ THẢO" trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ http://sotttt.tayninh.gov.vn

 
Danh sách Góp ý