Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
34
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
130/2020/TT-BTTTT
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
2 1/CT-BTTTT11/01/2021Về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021Bộ Thông tin và Truyền thông
 
342/2020/TT-BTTTT31/12/2020Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bảnBộ Thông tin và Truyền thông
 
4 43/2020/TT-BTTTT31/12/2020


Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
5 6/VBHN-BTTTT28/12/2020Hợp nhất Thông tư 36/2020/TT-BTTTT và Thông tư 40/2016/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thông
 
6 41/2020/TT-BTTTT24/12/2020Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc sanBộ Thông tin và Truyền thông
 
732/2020/TT-BTTTT01/12/2020
Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
8 40/2020/TT-BTTTT30/11/2020

Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
Bộ Thông tin và Truyền thông
 
939/2020/TT-BTTTT24/11/2020Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
1038/2020/TT-BTTTT16/11/2020

Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”
Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1136/2020/TT-BTTTT13/11/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hảiBộ Thông tin và Truyền thông
 
12 37/2020/TT-BTTTT13/11/2020

Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1329/2020/TT-BTTTT28/10/2020Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tinBộ Thông tin và Truyền thông
 
1428/2020/TT-BTTTT01/10/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1527/2020/TT-BTTTT30/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1626/2020/TT-BTTTT23/09/2020
Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
174/VBHN-BTTTT17/09/2020
Hợp nhất Nghị định hợp nhất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông