Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
289
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
107/2019/TT-BTTTT16/08/2019
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất"

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
208/2019/TT-BTTTT16/08/2019
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất"

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
309/2019/TT-BTTTT16/08/2019
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất"

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
46/2019/TT-BTTTT19/07/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
55/2019/TT-BTTTT09/07/2019
Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
64/2019/TT-BTTTT05/07/2019
Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
73/2019/TT-BTTTT06/05/2019
Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
817/2019/QĐ-TTg08/04/2019
Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

Chính phủ
 
9362/QĐ-TTg03/04/2019
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Chính phủ
 
101/VBHN-BTTTT20/03/2019
 Hợp nhất Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
112/2019/TT-BTTTT08/03/2019
Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1201/2019/TT-BTTTT05/03/2019
Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1319/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1421/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1522/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Quyết định về việc Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1623/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1718/2018/TT-BTTTT20/12/2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Bộ Thông tin và Truyền thông