Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
319
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
113/2019/TT-BTTTT
Thông tư Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
214/2019/TT-BTTTT
Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
318/2019/TT-BTTTT
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
419/2019/TT-BTTTT
Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
520/2019/TT-BTTTT
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
621/2019/TT-BTTTT
Thông tư Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
722/2019/TT-BTTTT
Thông tư quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
83/2020/TT-BTTTT
Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
94/2020/TT-BTTTT
Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
101/VBHN-BTTTT
V/v xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
117/2020/TT-BTTTT
Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
127/2020/TT-BTTTT
Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
137/2020/TT-BTTTT
Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
148/2020/TT-BTTTT
Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
152/2020/TT-BTTTT02/12/2020
Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1647/2020/NĐ-CP04/09/2020
Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Chính phủ
 
1745/2020/NĐ-CP04/08/2020
Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Chính phủ