Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
15
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
14/VBHN-BTTTT17/09/2020
Hợp nhất Nghị định hợp nhất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
225/2020/TT-BTTTT15/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
323/2020/TT-BTTTT09/09/2020
Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
424/2020/TT-BTTTT09/09/2020
Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
521/2020/TT-BTTTT07/09/2020
Thông tư quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
622/2020/TT-BTTTT07/09/2020
Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
720/2020/TT-BTTTT03/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
83/VBHN-BTTTT25/08/2020
Văn bản hợp nhất Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
918/2020/TT-BTTTT20/08/2020
Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1019/2020/TT-BTTTT20/08/2020
Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
112/VBHN-BTTTT11/08/2020
Văn bản hợp nhất Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1216/2020/TT-BTTTT17/07/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm tviễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1315/2020/TT-BTTTT09/07/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1414/2020/TT-BTTTT08/07/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1513/2020/TT-BTTTT07/07/2020
Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Bộ Thông tin và Truyền thông