Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
262
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
108/2018/TT-BTTTT25/05/2018Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ"Bộ Thông tin và Truyền thông
 
203/VBHN-BTTTT17/05/2018Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bảnBộ Thông tin và Truyền thông
 
307/2018/TT-BTTTT15/05/2018Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nướcBộ Thông tin và Truyền thông
 
402/VBHN-BTTTT10/05/2018Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngBộ Thông tin và Truyền thông
 
505/2018/TT-BTTTT09/05/2018Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD"Bộ Thông tin và Truyền thông
 
606/2018/TT-BTTTT09/05/2018Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD"Bộ Thông tin và Truyền thông
 
704/2018/TT-BTTTT08/05/2018Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
861/2018/NĐ-CP23/04/2018Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhChính phủ
 
903/2018/TT-BTTTT20/04/2018Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hìnhBộ Thông tin và Truyền thông
 
1060/2018/NĐ-CP20/04/2018Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc giaChính phủ
 
1102/2018/TT-BTTTT13/04/2018Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1201/VBHN-BTTTT30/03/2018Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động inBộ Thông tin và Truyền thông
 
1301/2018/TT-BTTTT29/03/2018Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hìnhBộ Thông tin và Truyền thông
 
1427/2018/NĐ-CP01/03/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngChính phủ
 
1525/2018/NĐ-CP28/02/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động inChính phủ
 
1613/2018/NĐ-CP23/01/2018Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tinChính phủ
 
1742/2017/TT-BTTTT29/12/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bảnBộ Thông tin và Truyền thông