Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
218
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
1 19 /2017/TT-BTTTT12/09/2017Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
220/2017/TT-BTTTT12/09/2017Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốcBộ Thông tin và Truyền thông
 
318/2017/TT-BTTTT11/09/2017Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng"Bộ Thông tin và Truyền thông
 
4 05/VBHN-BTTTT06/09/2017Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
597/2017/NĐ-CP18/08/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chínhChính phủ
 
692/2017/NĐ-CP07/08/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chínhChính phủ
 
791/2017/NĐ-CP31/07/2017Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởngChính phủ
 
811/2017/TT-BTTTT26/06/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
907/2017/TT-BTTTT23/06/2017Quyết định số 05/2004/QĐ-BBCVT ngày 20 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về Mã bưu chính quốc gia sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lựcBộ Thông tin và Truyền thông
 
1010/2017/TT-BTTTT23/06/2017. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Quyết định số 90/2003/QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về việc phát hành tem bưu chính kỷ niệm hết hiệu lực.Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1112/2017/TT-BTTTT23/06/2017Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm địnhBộ Thông tin và Truyền thông
 
1213/2017/TT-BTTTT23/06/2017Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc giaBộ Thông tin và Truyền thông
 
1314/2017/TT-BTTTT23/06/2017Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộngBộ Thông tin và Truyền thông
 
1415/2017/TT-BTTTT23/06/2017Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
1516/2017/TT-BTTTT23/06/2017Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nướcBộ Thông tin và Truyền thông
 
1617/2017/TT-BTTTT23/06/2017Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công íchBộ Thông tin và Truyền thông
 
1705/2017/TT-BTTTT02/06/2017Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở " thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020Bộ Thông tin và Truyền thông