Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
283
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
13/2019/TT-BTTTT06/05/2019
Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
217/2019/QĐ-TTg08/04/2019
Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

Chính phủ
 
3362/QĐ-TTg03/04/2019
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Chính phủ
 
41/VBHN-BTTTT20/03/2019
 Hợp nhất Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
52/2019/TT-BTTTT08/03/2019
Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
601/2019/TT-BTTTT05/03/2019
Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
719/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
821/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
922/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Quyết định về việc Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1023/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1118/2018/TT-BTTTT20/12/2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1217/2018/TT-BTTTT14/12/2018
Thông tư về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1316/2018/TT-BTTTT05/12/2018
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1415/2018/TT-BTTTT15/11/2018
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
15111/2018/NĐ-CP31/10/2018Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phươngChính phủ
 
1613/2018/TT-BTTTT15/10/2018Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạngBộ Thông tin và Truyền thông
 
1712/2018/TT-BTTTT15/10/2018Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cậpBộ Thông tin và Truyền thông