Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
291
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
112/2019/TT-BTTTT05/11/2019
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
22/VBHN-BTTTT17/09/2019
Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
307/2019/TT-BTTTT16/08/2019
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất"

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
408/2019/TT-BTTTT16/08/2019
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất"

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
509/2019/TT-BTTTT16/08/2019
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất"

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
66/2019/TT-BTTTT19/07/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
75/2019/TT-BTTTT09/07/2019
Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
84/2019/TT-BTTTT05/07/2019
Quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
93/2019/TT-BTTTT06/05/2019
Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1017/2019/QĐ-TTg08/04/2019
Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

Chính phủ
 
11362/QĐ-TTg03/04/2019
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Chính phủ
 
121/VBHN-BTTTT20/03/2019
 Hợp nhất Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
132/2019/TT-BTTTT08/03/2019
Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1401/2019/TT-BTTTT05/03/2019
Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1519/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1621/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1722/2018/TT-BTTTT28/12/2018
Quyết định về việc Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Bộ Thông tin và Truyền thông