Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
28
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
130/2020/TT-BTTTT
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
236/2020/TT-BTTTTSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hảiBộ Thông tin và Truyền thông
 
3 37/2020/TT-BTTTT

Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
Bộ Thông tin và Truyền thông
 
438/2020/TT-BTTTT

Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”
Bộ Thông tin và Truyền thông
 
539/2020/TT-BTTTTThông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thôngBộ Thông tin và Truyền thông
 
632/2020/TT-BTTTT01/12/2020
Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
729/2020/TT-BTTTT28/10/2020Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tinBộ Thông tin và Truyền thông
 
828/2020/TT-BTTTT01/10/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
927/2020/TT-BTTTT30/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1026/2020/TT-BTTTT23/09/2020
Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
114/VBHN-BTTTT17/09/2020
Hợp nhất Nghị định hợp nhất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1225/2020/TT-BTTTT15/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1323/2020/TT-BTTTT09/09/2020
Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1424/2020/TT-BTTTT09/09/2020
Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1521/2020/TT-BTTTT07/09/2020
Thông tư quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1622/2020/TT-BTTTT07/09/2020
Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1720/2020/TT-BTTTT03/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”

Bộ Thông tin và Truyền thông