Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
9
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
120/2020/TT-BTTTT03/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
23/VBHN-BTTTT25/08/2020
Văn bản hợp nhất Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
318/2020/TT-BTTTT20/08/2020
Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
419/2020/TT-BTTTT20/08/2020
Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
52/VBHN-BTTTT11/08/2020
Văn bản hợp nhất Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
616/2020/TT-BTTTT17/07/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm tviễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
715/2020/TT-BTTTT09/07/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
814/2020/TT-BTTTT08/07/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
913/2020/TT-BTTTT07/07/2020
Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

Bộ Thông tin và Truyền thông