tru so.jpg

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

 

Địa chỉ: Số 06 đường Trần Quốc Toản, phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 

Điện thoại: 066 3824666

 

Fax: 066 3812878

 

Email: sotttt@tayninh.gov.vn