Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Công khai dự toán bổ sung năm 2020 Công khai dự toán bổ sung năm 2020 (Đại hội Đảng)Hành chínhPGĐ Đặng Đình Toàn
2Công khai dự toán năm 2020Công khai dự toán năm 2020Hành chínhPGĐ Đặng Đình Toàn
3Công khai dự toán bổ sung năm 2020 Công khai dự toán bổ sung năm 2020 (Tiền Tết)Hành chínhPGĐ Đặng Đình Toàn
4Kết quả xếp hạng, xếp loại phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong lĩnh vục thông tin và truyền thông năm 2020Sau khi tham khảo kết quả cuộc họp ngày 02/12/2020 giữa lãnh đạo các phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở về bảng phúc tra chấm điểm phòng Văn hóa và Thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Thông tin và truyền thông xem xét phúc tra bảng điểm và trình Ban Giám đốc Sở quyết định. Kết quả thống nhất như sau:Công khai danh sách khen thưởng
5Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Tây NinhNgày 02/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Tây NinhTranh traNguyễn Tấn Đức
6Kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Chi nhánh Bưu Viettel Tây NinhTừ ngày 10/3/2020 đến ngày 03/4/2020, Đoàn Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại Chi nhánh Bưu Viettel Tây Ninh.Tranh traNguyễn Tấn Đức