Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Góp ý dự thảo Quy định chính sách Hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Nghị quyết346Du thao Quy dinh che do ho tro can bọ CNTT.rar29/05/2020
2Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Tây NinhQuy định473Phan anh Hien Truong.rar11/11/2019
3Góp ý dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định674CQDT1.rar27/09/2019
4Góp ý dự thảo Quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quyết định514Du thao chi tieu.rar10/09/2019
5Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định789Du thao.rar05/10/2018
6Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Quyết định689Quy che DVC - mot cua dien tu_28-8-2018.doc14/09/2018
7Lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống phần mềm thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định550QĐ ban hanh QC - Ca biet.doc24/11/2017
8Văn bản dự thảo Sở TTTTBáo cáo18/06/2017