Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Nội dung:
Hiện nay, hệ thống thông tin một cửa điện tử đã được hiệu chỉnh, nâng cấp để phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Để các ngành, các đơn vị tuân thủ, thực hiện nghiệm việc vận hành, sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử đảm bảo việc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, nghiệp vụ chuyên môn và công tác giám sát tình hình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. 
Để có sự thống nhất trong các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được ý kiến đóng góp cho nội dung dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Xem chi tiết file đính kèm.
Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 14/9/2018. Mọi thông tin liên quan, đề nghị các đơn vị liên hệ phòng CNTT (Điện thoại: 0276.3813222)
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
05/09/2018 14/09/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý