Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu:

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nội dung:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, để đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện Quy chế này trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 11/5/2019. Mọi thông tin liên quan, đề nghị các đơn vị liên hệ phòng CNTT (Điện thoại: 0276.3813222)

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
11/04/2019 11/05/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý