Văn bản Quy phạm Pháp luật
4/VBHN-BTTTT 
Số Ký hiệu:
4/VBHN-BTTTT 
Ban hành:
17/09/2020 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
21/09/2020 
Trích yếu:
Hợp nhất Nghị định hợp nhất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: