Văn bản Quy phạm Pháp luật
27/2020/TT-BTTTT 
Số Ký hiệu:
27/2020/TT-BTTTT 
Ban hành:
30/09/2020 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/04/2021 
Trích yếu:
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: