Văn bản Quy phạm Pháp luật
30/2020/TT-BTTTT 
Số Ký hiệu:
30/2020/TT-BTTTT 
Ban hành:
31/12/9999 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
12/12/2020 
Trích yếu:
Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: