Văn bản Quy phạm Pháp luật
32/2020/TT-BTTTT 
Số Ký hiệu:
32/2020/TT-BTTTT 
Ban hành:
01/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/12/2020 
Trích yếu:
Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: