Văn bản Quy phạm Pháp luật
36/2020/TT-BTTTT 
Số Ký hiệu:
36/2020/TT-BTTTT 
Ban hành:
13/11/2020 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
28/12/2020 
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải 
Nội dung Tập tin Đính kèm: