Văn bản Quy phạm Pháp luật
39/2020/TT-BTTTT 
Số Ký hiệu:
39/2020/TT-BTTTT 
Ban hành:
24/11/2020 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
30/12/2020 
Trích yếu:
Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 
Nội dung Tập tin Đính kèm: