Văn bản Quy phạm Pháp luật
6/VBHN-BTTTT 
Số Ký hiệu:
6/VBHN-BTTTT 
Ban hành:
28/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
28/12/2020 
Trích yếu:
Hợp nhất Thông tư 36/2020/TT-BTTTT và Thông tư 40/2016/TT-BTTTT 
Nội dung Tập tin Đính kèm: