Văn bản Quy phạm Pháp luật
42/2020/TT-BTTTT 
Số Ký hiệu:
42/2020/TT-BTTTT 
Ban hành:
31/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/02/2021 
Trích yếu:
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản 
Nội dung Tập tin Đính kèm: