Văn bản Quy phạm Pháp luật
43/2020/TT-BTTTT 
Số Ký hiệu:
43/2020/TT-BTTTT 
Ban hành:
31/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/07/2021 
Trích yếu:


Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: