Văn bản Quy phạm Pháp luật
5/CT-BTTTT 
Số Ký hiệu:
5/CT-BTTTT 
Ban hành:
02/02/2021 
Người ký:
Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Thông tin và Truyền thông 
Loại văn bản:
Chỉ thị 
Hiệu lực:
02/02/2021 
Trích yếu:
Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 
Nội dung Tập tin Đính kèm: