Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
18
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
128/2020/TT-BTTTT01/10/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
227/2020/TT-BTTTT30/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
326/2020/TT-BTTTT23/09/2020
Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
44/VBHN-BTTTT17/09/2020
Hợp nhất Nghị định hợp nhất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
525/2020/TT-BTTTT15/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
623/2020/TT-BTTTT09/09/2020
Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
724/2020/TT-BTTTT09/09/2020
Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
821/2020/TT-BTTTT07/09/2020
Thông tư quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
922/2020/TT-BTTTT07/09/2020
Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1020/2020/TT-BTTTT03/09/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
113/VBHN-BTTTT25/08/2020
Văn bản hợp nhất Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1218/2020/TT-BTTTT20/08/2020
Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1319/2020/TT-BTTTT20/08/2020
Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
142/VBHN-BTTTT11/08/2020
Văn bản hợp nhất Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1516/2020/TT-BTTTT17/07/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm tviễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1615/2020/TT-BTTTT09/07/2020
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”

Bộ Thông tin và Truyền thông
 
1714/2020/TT-BTTTT08/07/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông