Phổ biến pháp luật

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ

 •   12/07/2021 09:20:00 PM
 •   Đã xem: 488
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ở nước ta vẫn đang diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người vẫn còn xảy ra. TNGT đang ngày là vấn nạn của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

 •   21/06/2021 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh
DeNNBoiThuong

Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra

 •   16/06/2021 05:10:05 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Làm gì để được Nhà nước bồi thường khi bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch” quý III năm 2021

Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch” quý III năm 2021

 •   15/06/2021 05:17:18 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch, thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021.
Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế

Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế

 •   10/06/2021 10:10:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế
Hướng dẫn những quy định về tập trung kinh tế

Hướng dẫn những quy định về tập trung kinh tế

 •   01/06/2021 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn những quy định về tập trung kinh tế
Những nội dung cơ bản của Luật cạnh tranh

Những nội dung cơ bản của Luật cạnh tranh

 •   13/05/2021 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.
Giới thiệu về Luật Cạnh tranh

Giới thiệu về Luật Cạnh tranh

 •   05/05/2021 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội khoá XIV về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội khoá XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) (sau đây gọi là dự án Luật) đã được đưa vào chương trình xây dựng luật và được Quốc hội khoá XIV thông qua tại phiên họp ngày 12 tháng 6 năm 2018, kỳ họp thứ 5.
Những điểm sửa đổi, bổ sung Luât Cạnh tranh

Những điểm sửa đổi, bổ sung Luât Cạnh tranh

 •   26/04/2021 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Luật Cạnh tranh lần đầu tiên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004, tại kỳ họp thứ 6.
3

Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 4 năm 2021

 •   24/03/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 3 năm 2021

Phát động tham gia cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 3 năm 2021

 •   24/02/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, thiết thực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021;
Tiêu chí xác định sản phẩm CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm

Tiêu chí xác định sản phẩm CNTT sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm

 •   24/12/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
(Mic.gov.vn) -
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 40/2020/TT-BTTTT quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.
Phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ

Phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ

 •   03/12/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Theo điểm b, Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 11/1/2021 phân biệt rõ giữa pháo hoa và pháo hoa nổ:
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020

Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020

 •   30/11/2020 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2020 với chủ đề “Tìm hiểu Đề án Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”.
Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 12 năm 2020

Câu hỏi cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật tháng 12 năm 2020

 •   30/11/2020 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
(Chủ đề: Tìm hiểu Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”

Danh mục

Hộp thư điện tử Tây Ninh
Họp không giấy
Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí
Công báo tỉnh Tây Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay3,546
 • Tháng hiện tại119,075
 • Tổng lượt truy cập1,375,896
Tra cứu hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây