Quy Hoạch Kế Hoạch

Nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

 •   24/03/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 741/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong việc phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin; tạo sự lan tỏa rộng rãi, tạo ra năng lượng tích cực, an toàn trên không gian mạng, thúc đẩy thay đổi nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng.
1

Từ ngày 3/3 -16/3/2021: Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh

 •   02/03/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp công bố quyết định kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lắp đặt và chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021

 •   23/02/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 497/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021.
Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Lĩnh vực Báo chí, tuyên truyền:

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Lĩnh vực Báo chí, tuyên truyền:

 •   03/02/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn thông tin mạng cho người làm trong các cơ quan, tổ chức nhà nước và toàn thể cộng đồng.
Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Lĩnh vực Bưu chính, viễn thông:

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Lĩnh vực Bưu chính, viễn thông:

 •   03/02/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
- Xây dựng kế hoạch triển khai, khai thác và ứng dụng triệt để, hiệu quả nền tảng Mã địa chỉ gắn với Bản đồ số cho các ứng dụng chuyển đổi số của tỉnh;
Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh các lĩnh vực khác:

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh các lĩnh vực khác:

 •   03/02/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
- Quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Lĩnh vực CNTT, Chuyển đổi số, Đô thị thông minh và an toàn thông tin:

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Lĩnh vực CNTT, Chuyển đổi số, Đô thị thông minh và an toàn thông tin:

 •   03/02/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
1. Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2

Kế hoạch chuyển đổi số Bộ TT&TT: Sớm hình thành hệ sinh thái số

 •   11/01/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
(Mic.gov.vn) -
Việc xây dựng, thực hiện kế hoạch cho một giai đoạn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý, điều hành. Và một trong những giải pháp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu chính là ban hành kế hoạch cụ thể.
3

Nghị quyết của Chính phủ: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

 •   04/01/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân.
Tây Ninh: Ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

Tây Ninh: Ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

 •   04/01/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (phiên bản 2.0).
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2021

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2021

 •   09/12/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2021.
Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng

 •   23/10/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 654
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2273/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
Bộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí

Bộ TT&TT ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí

 •   11/06/2019 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 569
 •   Phản hồi: 0
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Toàn văn Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Toàn văn Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

 •   11/04/2019 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0
Ngày 3/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung quyết định của Thủ tướng.
Kế hoạch tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019

 •   08/04/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 649 /KH-UBND Kế hoạch hoạt động tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019.
Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019

 •   26/02/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/2/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019.
Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

 •   14/01/2019 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3123/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch thanh tra năm 2019

Kế hoạch thanh tra năm 2019

 •   01/01/2019 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 151/QĐ-STTTT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019.
Biểu mẫu Báo cáo số liệu Bưu chính, Viễn thông

Biểu mẫu Báo cáo số liệu Bưu chính, Viễn thông

 •   02/11/2018 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0
Biểu mẫu Báo cáo số liệu Bưu chính, Viễn thông câp nhật lên ứng dụng quản lý số liệu trên nền bản đồ số

Các tin khác

Danh mục

Hộp thư điện tử Tây Ninh
Họp không giấy
Công báo tỉnh Tây Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay1,569
 • Tháng hiện tại23,318
 • Tổng lượt truy cập651,241
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây