Thông tin hoạt động

Ảnh minh họa

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị

 •   01/04/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh minh họa

Tổ chức hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày sách Việt Nam

 •   17/03/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Bộ TT&TT sẽ tổ chức hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 (ngày 21/4), tại sàn Book365.vn từ ngày 15/4 đến 15/5/2021.
Chu kỳ mới sẽ tạo ra cơ hội của các mạng xã hội Made in Viet Nam

Cách tiếp cận mới cho mạng xã hội Việt Nam

 •   16/03/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng về cơ hội phát triển cho các mạng xã hội Make in Viet Nam
Phát động phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2021 - 2025

Phát động phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2021 - 2025

 •   25/02/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” giai đoạn 2021 - 2025.
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

 •   03/02/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/02/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
Bài 4: Vai trò của doanh nghiệp trong chuyển đổi số quốc gia

Bài 4: Vai trò của doanh nghiệp trong chuyển đổi số quốc gia

 •   22/01/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã xác định 2 vai trò chính của các doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đó là, các Tập đoàn, Tổng công ty phải nhanh chóng tiến hành chuyển đổi số và khẳng định vai trò dẫn dắt của mình trong chuyển đổi số nền kinh tế; Các doanh nghiệp công nghệ trực thuộc Ủy ban phải thực hiện chuyển đổi số cho Chính phủ hoặc chính quyền địa phương và các doanh nghiệp khác (trong đó có các doanh nghiệp thuộc Ủy ban).
Bài 3: Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng toàn cầu

Bài 3: Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng toàn cầu

 •   22/01/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung cần thiết và quan trọng hiện nay, nhất là trong việc đồng hành cùng Chính phủ để đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Bài 2: Phát triển kinh tế số - chuyển đổi mang tính chiến lược

Bài 2: Phát triển kinh tế số - chuyển đổi mang tính chiến lược

 •   22/01/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Tại các văn kiện Đại hội XI, XII, khái niệm kinh tế số chưa được nhắc đến, thay vào đó là khái niệm kinh tế tri thức. Thế nhưng ở các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII, kinh tế số đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cả mục tiêu lẫn chiến lược. Từ kinh tế tri thức tới kinh tế số là một bước chuyển đổi mang tính rõ ràng, cụ thể hơn, dễ định lượng và dễ thực hiện, phù hợp với xu thế hơn.
Chuyển đổi số - Hành trình của hiện tại và tương lai

Chuyển đổi số - Hành trình của hiện tại và tương lai

 •   22/01/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Đã đến thời đại của chuyển đổi số
Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đã chỉ rõ: “Đổi mới mạnh mẽ... tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ số. Đây là một trong những khâu quan trọng để nền kinh tế số có thể hình thành và phát triển. Đây cũng là một trong nhiều nét mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII lần này.
Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2021

 •   21/01/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành.
Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021

 •   15/01/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Mục tiêu tổng quát năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông là "Năm chuyển đổi số quốc gia" cùng với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với ngành TT&TT và đặc biệt là phát triển đồng bộ, hiệu quả trên cả 6 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.
Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 •   12/01/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Khai trương Cổng Thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả, ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108

Khai trương Cổng Thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả, ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108

 •   12/01/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
(Mic.gov.vn) -
Sáng ngày 12/1/2021, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã chính thức khai trương Cổng Thông tin tiếp nhận phản ánh, công bố tin giả, ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả 18008108. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ TT&TT tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 12/1/2021.
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

 •   07/01/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/01/2020, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Đài Thy, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở.
Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông kết nạp đảng viên mới

 •   07/01/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Mới đây, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với đồng chí Nguyễn Trần Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Giám sát, điều hành đô thị thông minh thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021

 •   06/01/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), Đảng ta tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng nhiều sự kiện quan trọng khác của đất nước, của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, đưa phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng ở các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, UBND tỉnh Tây Ninh phát động phong trào thi đua với các nội dung cụ thể sau:
Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí

 •   04/01/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn đề nghị cơ quan chủ quản báo chí và người đứng đầu các cơ quan báo chí tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí.
Hội nghị cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Hội nghị cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

 •   03/01/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021.
Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025

Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025

 •   24/12/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/12/2020, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BTTTT công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.

Các tin khác

Danh mục

Hộp thư điện tử Tây Ninh
Họp không giấy
Công báo tỉnh Tây Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay1,569
 • Tháng hiện tại23,356
 • Tổng lượt truy cập651,279
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây