Tuyển dụng công chức, viên chức

công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

 •   01/12/2022 10:59:00 AM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022.
Kết quả sát hạch vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2022

Kết quả sát hạch vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2022

 •   25/10/2022 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 890
 •   Phản hồi: 0
Kết quả sát hạch vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2022
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

 •   20/10/2022 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 1167
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

 •   12/09/2022 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 658
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh, chi tiết như sau:
Tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2021: Sở Thông tin và Truyền thông tuyển 03 chỉ tiêu

Tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2021: Sở Thông tin và Truyền thông tuyển 03 chỉ tiêu

 •   10/11/2021 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 1925
 •   Phản hồi: 0
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tây Ninh năm 2021. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển là 129. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông tuyển 03 chỉ tiêu ngạch chuyên viên được tuyển dụng đợt này.
TB

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

 •   26/07/2021 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 1306
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng tuyển dụng viên chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 (Danh sách kèm theo).
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

 •   22/07/2021 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 1964
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/7/2021, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 476/QĐ-SNV công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức của Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021 đối với 04 trường hợp.
Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2021

Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2021

 •   07/07/2021 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 2367
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021.
Kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

Kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

 •   06/07/2021 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 1055
 •   Phản hồi: 0
Kết quả kiểm tra sát hạch vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông thông báo  triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021

 •   25/06/2021 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 574
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 tại vòng 1.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 (phỏng vấn) Kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

 •   21/05/2021 02:07:23 PM
 •   Đã xem: 1490
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh, chi tiết như sau:
Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

 •   21/05/2021 02:02:47 PM
 •   Đã xem: 1173
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2021, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 126/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

 •   21/05/2021 01:48:46 PM
 •   Đã xem: 2384
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.
Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020

Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020

 •   22/08/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 2034
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 104/QĐ-STTTT thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020.
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

 •   22/08/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 809
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/8/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 (Sở TTTT) ban hành thông báo số 04/TB-HĐXTVC về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

 •   10/08/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 779
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 1282/KH-STTTT tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020.
Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019

Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019

 •   09/10/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 1476
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 66/KH-STTTT tuyển dụng công chức năm 2019.
Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2015

Thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2015

 •   21/09/2015 10:50:00 PM
 •   Đã xem: 1028
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015

 •   25/08/2015 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 1016
 •   Phản hồi: 0

Danh mục

Hộp thư điện tử Tây Ninh
CÔNG KHAI, MINH BẠCH
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022
Họp không giấy
Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí
Công báo tỉnh Tây Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Hướng Dẫn Dịch Vụ Công
Danh sách phóng viên thường trú địa bàn Tây Ninh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập29
 • Máy chủ tìm kiếm22
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay8,307
 • Tháng hiện tại357,303
 • Tổng lượt truy cập12,330,827
Tra cứu hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây