Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 04/04/2019, 10:00
Các cấp hội phụ nữ tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/04/2019
Thời gian qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Qua đó, không ngừng khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh và các huyện, thành phố đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình từ việc lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện xã hội đến việc tổ chức thực hiện. Do đó, chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng cao, đặc biệt tập trung ...

 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện công tác giám sát, nhất là chủ động lựa chọn những vấn đề liên quan thiết thân với phụ nữ, bình đẳng giới, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em để đăng ký nội dung chương trình giám sát năm 2018. Hướng dẫn cơ sở Hội tạo mọi điều kiện cho hội viên, các tầng lớp phụ nữ tham gia quản lý, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các phong trào, hoạt động Hội, phản biện các chính sách liên quan phụ nữ. Kết quả, 100% Hội LHPN các cấp xây dựng chương trình giám sát năm 2018. Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia giám sát 177 cuộc với 29 chính sách.

Qua giám sát, các đơn vị được giám sát cơ bản thực hiện tốt những quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng thụ hưởng theo quy định của Luật, những chế độ, chính sách đối với nữ cũng được quan tâm, thực hiện. Để nâng cao chất lượng công tác giám sát, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tăng cường theo dõi việc thực hiện kiến nghị của các đơn vị sau giám sát. Kết quả, các kiến nghị của Hội được đơn vị tiếp thu, thực hiện theo thẩm quyền, chức năng.

Hội LHPN tỉnh, huyện tham mưu đề xuất được 06 chương trình, đề án trong năm, (đạt 600% chỉ tiêu đăng ký), cụ thể: Hội LHPN tỉnh tham mưu đề xuất chính sách: Hoàn chỉnh Đề tài lịch sử phong trào cách mạng của phụ nữ Tây Ninh giai đoạn 1945-2015 và được Hội đồng khoa học công nghệ phê duyệt với kinh phí gần 275 triệu đồng. Đến nay, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã hoàn thành các nội dung của Đề tài và gửi dự thảo đến thành viên Ban Biên tập, các nhân chứng lịch sử góp ý. Trên cở sở ý kiến đóng góp, Hội LHPN tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, tổ chức Hội thảo lần thứ 1, 2 và tiếp tục lấy ý kiến đóng góp các nhân chứng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội qua các thời kỳ để bổ sung, hoàn chỉnh Đề tài, trình Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học của tỉnh.

Đồng thời Hội LHPN tỉnh đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hội viên là hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020, được Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh phê duyệt kinh phí dự án và đã giải ngân Dự án (đợt 3/2018) 90 con bò sinh sản trị giá 1,978 tỷ đồng. Đến nay, tổng số bò sinh sản thuộc Dự án các cấp Hội quản lý là 312 con.

Hội LHPN huyện, thành phố đã đề xuất được 4 chương trình, đề án gồm: Đề án "Hỗ trợ vốn giúp đỡ phụ nữ hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn Thành phố Tây Ninh giai đoạn 2018-2022" và được Thành ủy thành phố Tây Ninh phê duyệt kinh phí dự án với số tiền 300 triệu đồng. Hội LHPN huyện Hòa Thành đề xuất Chương trình Hỗ trợ vốn cho phụ nữ lầm lỗi sau khi trở về địa phương hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống giai đoạn 2018-2020; hỗ trợ vốn cho 04 phụ nữ lầm lỗi trở về có hoàn cảnh khó khăn số tiền 20 triệu đồng (5 triệu/chị); thời gian hỗ trợ 1,5 năm; các năm sau tiếp tục xét và hỗ trợ thêm các chị có nhu cầu. Hội LHPN Dương Minh Châu Đề xuất và được duyệt chủ trương xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo, đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ không hoàn vốn 130 triệu đồng cho quỹ; đã hỗ trợ cho 19 chị/84 triệu đồng. Đề án thực hiện lâu dài, bắt đầu từ năm 2018, các năm sau, các đơn vị, mạnh thường quân sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn cho Hội thực hiện đề án. Hội LHPN huyện Gò Dầu đề xuất, tham mưu và được Huyện ủy đồng ý thực hiện Dự án "Tráng bánh tráng" cho hội viên, phụ nữ có đất sản xuất nông nghiệp tại Khu Công nghiệp Phước Đông - Bời Lời đã được thu hồi và đền bù giai đoạn 2016-2020; đã hỗ trợ 30 chị với kinh phí 450 triệu đồng. 

Hội LHPN tỉnh tham gia góp ý, phản biện xã hội 06/01 Chương trình, đề án, chính sách liên quan bao gồm: Dự thảo Quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; dự thảo Chính sách hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên giai đoan 2011-2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hội LHPN huyện, thành phố và cơ sở Hội tham gia góp ý 238 văn bản dự thảo về Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.  Thông qua góp ý xây dựng các báo cáo, dự thảo các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp hội phụ nữ thành phố đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em và thực hiện bình đẳng giới.

Nhằm tạo điều kiện cho các cấp Hội nắm chắc tình hình, đánh giá tổng quan phong trào phụ nữ và công tác Hội cơ sở để tham mưu, tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với hội viên, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn định kỳ, thường xuyên trong thời gian tới, góp phần tham gia giải quyết các vấn đề liên quan thiết thân của phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn các cấp Hội tham mưu tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn năm 2018 và những năm tiếp theo. Chọn Hội LHPN huyện Gò Dầu phối hợp, tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị điểm tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện. Đây là nội dung mới, mang tính sáng tạo, đột phá của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, với mong muốn thông qua đối thoại giúp cấp ủy đảng, chính quyền hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp phụ nữ để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, phụ nữ; khắc phục những bất cập, thiếu sót trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền trong chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, trong đó có hội viên và tầng lớp phụ nữ trên địa bàn.

Đến nay, 03/09 Hội LHPN huyện, thành phố tham mưu cấp ủy tổ chức 03 cuộc đối thoại riêng giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên, phụ nữ với trên 300 hội viên, phụ nữ tham dự; 06/09 Hội LHPN huyện phối hợp UBMTTQ cùng cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tiếp xúc, đối thoại với hội viên, phụ nữ và nhân dân, trong đó, ưu tiên đối tượng là phụ nữ. 100% (95/95) cơ sở Hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức/phối hợp tổ chức 95 cuộc đối thoại, tiếp xúc với hội viên, phụ nữ. Với trên 300 lượt ý kiến được cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp thu, giải đáp chính đáng cho hội viên, phụ nữ. 100% Hội LHPN các cấp trong tỉnh chọn cán bộ, hội viên tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, giám sát cộng đồng, hội nghị định kỳ giữa cấp ủy với các tổ chức chính trị - xã hội trong năm 2018.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, các cấp Hội tích cực phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em một cách hiệu quả, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho phụ nữ, kéo giảm tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Trong năm 2018, Hội LHPN tỉnh tiếp nhận 09 đơn thư (trong đó 05 đơn không đủ điều kiện) của hội viên, quần chúng phụ nữ liên quan các lĩnh vực: dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, trong đó, thụ lý giải quyết 01 đơn, còn lại chuyển ngành chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Kịp thời lên tiếng, tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em bị bạo hành gia đình, bị xâm hại tình dục. Cử cán bộ, hội viên tham gia hoà giải các vụ tại địa phương về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình... đã tư vấn, hòa giải trên 400 trường hợp.Duy trì mô hình "Tổ phụ nữ tham gia tố giác tội phạm", tham gia tố giác 117 vụ việc, phản ánh cho các ngành chức năng 84 nguồn tin vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh tổ chức Tọa đàm"Công tác phòng, chống bạo lực gia đình và mua bán người" có 60 người dự. Qua tọa đàm, giúp Hội LHPN các cấp phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, nhất là nạn nhân bị mua bán người và bạo lực gia đình; tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ, nạn nhân bị bạo lực gia đình, bị mua bán người chia sẻ khó khăn, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân, đồng thời tạo điều kiện để Hội LHPN, các ban ngành chia sẻ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.


Vân Kiều

Lượt người xem:  Views:   152
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết