Dự Án Đầu Tư

Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2023

Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2023

 •   13/02/2023 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
Sở Thông tin và Truyền thông công khai về kế hoạch đầu tư năm 2023.
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025

 •   02/11/2022 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 1443
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025.
Phê duyệt quyết toán dự án: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025.

Phê duyệt quyết toán dự án: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025.

 •   14/09/2022 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2022, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 187/QĐ-STC phê duyệt quyết toán dự án: Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ xây dựng Chính quyền số đến năm 2025.
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành Dự án: Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho trung tâm tích hợp dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành Dự án: Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho trung tâm tích hợp dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh

 •   11/08/2022 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 2049
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/8/2022, Sở Tài chính ban hành Quyết định số 171/QĐ-STC phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thànhDự án: Bổ sung, nâng cấp hệ thống giám sát an toàn thông tin cho trung tâm tích hợp dữ liệu và trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh
Dự án "Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông"

Dự án "Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông"

 •   23/05/2022 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 1637
 •   Phản hồi: 0
Dự án "Xây dựng hệ thống Truyền thanh cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông"
Dự án “Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (data Warehouse)”

Dự án “Xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (data Warehouse)”

 •   01/04/2022 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 2766
 •   Phản hồi: 0
Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 23/11/2021.
Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2022-lần 2

Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2022-lần 2

 •   17/02/2022 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 685
 •   Phản hồi: 0
Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2022-lần 2
Phê duyệt dự án Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung

Phê duyệt dự án Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung

 •   24/01/2022 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND phê duyệt dự án Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh tập trung.
Công khai kế hoạch đầu tư năm 2022

Công khai kế hoạch đầu tư năm 2022

 •   17/01/2022 04:29:00 PM
 •   Đã xem: 2021
 •   Phản hồi: 0
Công khai kế hoạch đầu tư năm 2022
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin

 •   08/11/2021 11:18:00 AM
 •   Đã xem: 1866
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/11/2021, UBND ban hành Quyết định số 2802/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin.
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số

 •   27/09/2021 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 2493
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/9/2021, UBND ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu số.
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung

 •   16/09/2021 11:12:00 AM
 •   Đã xem: 1183
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/9/2021, UBND ban hành Quyết định số 2231/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tập trung.
Bộ TT&TT sẽ công bố Danh mục sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước

Bộ TT&TT sẽ công bố Danh mục sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước

 •   08/07/2021 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 1053
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Điều 4, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu

 •   07/12/2020 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 2069
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu.
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)

 •   29/11/2020 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 1816
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số

 •   29/10/2020 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 1201
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hoàn thiện các giải pháp chính quyền điện tử để hướng tới Chính quyền số.
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành” và gói thầu “Mua sắm thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành” và gói thầu “Mua sắm thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu

 •   11/06/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 1174
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “Mua sắm thiết bị phân tích dữ liệu camera giám sát (giai đoạn 1) cho Trung tâm giám sát điều hành” và gói thầu “Mua sắm thiết bị giám sát an ninh mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh” cho Sở Thông tin và Truyền thông. Cụ thể,
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “ Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh”

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “ Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh”

 •   07/06/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 2243
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1243/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu “ Nâng cấp giao diện Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh” cho Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Cụ thể,
Nâng cao năng lực quản lý cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018

Nâng cao năng lực quản lý cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2018

 •   28/09/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 1201
 •   Phản hồi: 0
Mạng lưới Truyền thanh của tỉnh Tây Ninh đã được thiết lập đến từng huyện trong tỉnh (mỗi huyện đều có Đài truyền thanh). Tuy nhiên mạng lưới truyền thanh cơ sở đến các xã vẫn chưa được hoàn thiện (phần lớn là Đài Truyền thanh bằng dây (hữu tuyến) trong mùa mưa bão thường xãy ra sự cố hỏng đường dây dẫn hoặc sét đánh gây nên chập điện cho hệ thống truyền thanh, thông tin bị gián đoạn; Chất lượng âm thanh không đồng đều, gần trạm truyền thanh âm thanh rõ nhưng gần cuối hoặc cuối đường dây dẫn âm thanh không rõ ràng. Chất lượng khó cải tiến và nâng cao; đồng thời mật độ các cụm thu truyền thanh còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng đến cho từng người dân.

Các tin khác

Danh mục

Hộp thư điện tử Tây Ninh
CÔNG KHAI, MINH BẠCH
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ II - năm 2022
Họp không giấy
Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí
Công báo tỉnh Tây Ninh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Hướng Dẫn Dịch Vụ Công
Danh sách phóng viên thường trú địa bàn Tây Ninh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm15
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay9,418
 • Tháng hiện tại62,893
 • Tổng lượt truy cập10,773,069
Tra cứu hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây